Privacyverklaring DmmSmm

In het kader van onze activiteiten kunnen wij, Treasure Dim-Sum Products B.V. handelend onder de naam DmmSmm, persoonsgegevens verwerken die jou betreffen. In deze verklaring leggen we onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen, en wat jouw rechten zijn.

Welke gegevens verwerken wij over je?

Wij verwerken persoonsgegevens over je als je klant van ons bent en als je contact met ons opneemt. Als je klant van ons bent kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, betaalinformatie, klantnummer, inloggegevens, bestelhistorie en alle verdere persoonsgegevens die je op eigen initiatief aan ons verstrekt. Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via mail, kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken: naam, e-mailadres en alle eventuele verdere persoonsgegevens die je op eigen initiatief aan ons verstrekt.

Doel en grond van de verwerking

Als je klant van ons bent verwerken wij je persoonsgegevens om je informatie te verstrekken over de door jou bestelde producten, om die producten aan je te leveren, om onze facturen te verzenden en te incasseren en voor onze administratie. Als je ervoor kiest een account aan te maken slaan we je gegevens op zodat je sneller kunt bestellen. We kunnen je contactgegevens ook gebruiken voor het versturen van onze commerciƫle uitingen. Als je contact met ons opneemt verwerken wij je persoonsgegevens om je de informatie te verstrekken die je bij ons aanvraagt.

Deze verwerkingen vinden plaats om onze overeenkomsten met jou uit te voeren of de daartoe benodigde voorbereidingen te treffen, met het oog op ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je nalaat de gevraagde gegevens te verstrekken, kunnen wij je niet of minder goed van dienst zijn.

Verstrekking aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Voor de bezorging van je bestelling verstrekken wij de benodigde gegevens aan de pakketbezorger. Daarnaast maken wij ten behoeve van onze bedrijfsvoering gebruik van de diensten van verwerkers waaraan we in sommige gevallen gegevens verstrekken. Tot slot kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken, zoals een overheidsinstantie of de rechtbank.

Mogelijk verstrekken wij gegevens aan derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens kunnen beperkter zijn dan in de Europese Unie. Onder meer door het maken van contractuele afspraken waarborgen wij dat je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.

Bewaartermijn

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zoveel langer als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Sommige gegevens met betrekking tot bestellingen moeten we in verband met de fiscale bewaarplicht ten minste zeven jaar bewaren. We zullen je gegevens vanaf twee jaar na de bestelling echter zo veel mogelijk anonimiseren, tenzij je een account aanmaakt: dan bewaren we sommige gegevens totdat je je account verwijdert.

Je rechten

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over je verwerken, heb je het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Als daaruit blijkt dat gegevens onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kun je ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens, en kun je eventuele toestemming voor de verwerking intrekken. Voor een volledig overzicht van je rechten verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook terecht met klachten over onze verwerking van je gegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De laatste aanpassing dateert van 25 november 2020.

Contactgegevens

Bij vragen of klachten kun je contact met ons opnemen via samen@dimsummen.nl.