Levering en retourneren 

 

Levering

De klant zorgt ervoor dat hij de bestelling binnen 48 uur na verzending (zijnde 16.30 uur op de dag van bestelling indien de bestelling op een werkdag voor 16.30 uur is geplaatst, of in alle – 2 – andere gevallen 16.30 uur op de eerstvolgende werkdag) in ontvangst kan nemen of door een derde namens hem in ontvangst kan laten nemen. Op dat moment gaat het risico voor kwaliteitsverlies over naar de klant.

DmmSmm is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de bestelling indien de klant de in de eerste volzin genoemde verplichting niet nakomt dan wel indien de bezorging om andere redenen die niet aan DmmSmm of de bezorger te wijten zijn niet slaagt.

Retourneren

Voedingsproducten kunnen niet geretourneerd worden.
Voor andere producten, die wel geretourneerd kunnen worden, zijn de verzendkosten voor de klant

Herroepingsrecht

Je hebt totdat veertien dagen zijn verstreken nadat je de bestelling ontvangen hebt, of geacht wordt de bestelling te hebben ontvangen, het recht de koop te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan DmmSmm.

De mogelijkheid tot ontbinding bestaat niet voor zover de bestelling bestaat uit producten die:
a) een korte houdbaarheid hebben dan wel vanwege de bederfelijkheid van de producten gekoeld of diepgevroren dienen te worden bewaard;
b) volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn;
c) om redenen van gezondheidsbescherming of hygi├źne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken

DmmSmm levert producten die een korte houdbaarheid hebben dan wel vanwege de bederfelijkheid van de producten gekoeld of diepgevroren dienen te worden bewaard; De mogelijkheid tot ontbinding, het herroepingsrecht, is dus niet van toepassing op de Dim Sum producten.

Bij vragen of klachten kun je contact met ons opnemen via samen@dimsummen.nl.